Înscrieri

 

Calendarul admiterii  2013

 

Sesiunea iulie 2013

 • 15.07.2013 - 29.07.2013 - (în 29.07 înscrieri până la ora 14)
 • 29.07.2013 - afişarea rezultatelor
 • 30.07.2013 - confirmarea locurilor bugetate şi rezolvarea eventualelor contestaţii
 • 31.07.2013 - confirmarea locurilor cu taxă

 Sesiunea septembrie 2013

 • 09.09.2013 - 22.09.2013 - (în 22.09 înscrieri până la ora 14)
 • 22.09.2013 - afişarea rezultatelor
 • 23.09.2013 - 29.09.2013 - confirmarea locurilor şi rezolvarea eventualelor contestaţii

Programul înscrierilor:

 • Luni - Vineri  8:00 - 15:00
 • Sâmbătă  8:00 - 13:00

   

Acte necesare pentru înscriere:

  • - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
  • - diplomă de licenţă în original;
  • - foaie matricolă cu mediile anilor de studiu;
  • - certificate de naştere în copie legalizată;
  • - adeverinţă medicală tip;
  • - copie xerox de pe CI cu CNP;
  • - 3 fotografii tip buletin;
  • - cerere de înscriere tip (de la secretariate);
  • - chitanţa reprezentând taxa de înscriere;
  • - dosar plic;
  • - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
  • - pentru copiii personalului din învăţământ, o adeverinţă cu viza Inspectoratului Şcolar Judeţean, sau a unităţii de învăţământ, pentru scutirea taxei de înscriere.

Criteriul de admitere la master: media de promovare a examenului de licenţă/diplomă.