Masterul „Securitatea şi Calitatea Produselor Horticole Primare”, se adresează tuturor absolvenţilor de învăţământ universitar de profil, precum şi tuturor absolvenţilor universitari care au preocupări în domeniu sau care solicită această formă de specializare pentru a putea face faţă sarcinilor derivate din activitatea profesională pe care o desfăşoară, sau care intenţionează ca în perspectivă să participe la concursul de admitere la doctorat.

Programul îşi propune specializarea atât a absolvenţilor din ciclul I licenţă, cât şi a absolvenţilor cu studii superioare din anii anteriori.

Obiectivele programului de masterat: „SECURITATEA ŞI CALITATEA PRODUSELOR HORTICOLE PRIMARE” vizează:

- formarea de tineri profesionişti şi cercetători care să dispună de capacitatea operativă necesară evaluării şi asigurării standardelor de calitate şi securitate a produselor horticole primare;

- câştigarea expertizei necesare participării la programe de ameliorarea proprietăţilor nutritive a produselor horticole;

- dobândirea de cunoştinţe teoretice şi competenţe practice de specialitate din domeniul securităţii microbiologice a produselor horticole;

- prezentarea conceptele generale despre fiziologia formarea şi păstrarea producţiei horticole;

- oferirea informaţiilor despre tehnicile de cercetare şi analiză statistică în vederea determinării calităţii produselor horticole precum şi investigarea reziduurilor de contaminanţi, previziune şi diagnostic;

- oferirea de cunoştiinţele necesare utilizării substanţelor de sinteză în controlul proceselor de maturare şi păstrare.